dimecres, 1 de juny de 2011

Noves excavacions a la Catedral de Tarragona

Se signa el conveni específic per a la realització d’una segona actuació arqueològica a l’interior de la Catedral de TarragonaEl passat dijous 19 de maig al Museu Diocesà de Tarragona es va fer la signatura de l’addenda III del Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona, el Capítol de la Catedral de Tarragona / Arquebisbat de Tarragona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per a la coordinació de les actuacions arqueològiques derivades del Pla Director de la Catedral de Tarragona (Fase IV).

La signatura ha estat efectuada per la Sra. Rosa Maria Rossell Rigau, tinent d’alcalde i consellera coordinadora de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona, la Dra. Isabel Rodà de Llanza, directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i Mons. Miquel Barbarà i Anglès, degà–president del Capítol de la Catedral de Tarragona.
Les tres institucions tornen a sumar esforços per tal de portar a terme una segona intervenció arqueològica a l’interior de la Catedral de Tarragona. En concret s’intervindrà en el tram de nau central proper al transsepte i a l’interior de l’absis romànic.

Aquesta nova intervenció arqueològica té com a objectiu continuar els treballs d’excavació endegats l’any passat i pretén obtenir un coneixement més acurat. Els objectius es concreten en:
• Aproximació a la primera fase constructiva de la Catedral medieval.
• Coneixement de les fases constructives intermèdies de la Catedral medieval.
• Documentació de possibles evidències d’ocupació tardorromana i visigòtica en l’àrea del transsepte i en l’absis, amb especial atenció a possibles restes de la Catedral visigòtica.
• Conèixer la naturalesa estructural del temple d’August en les àrees de la seva cel·la i la part posterior de l’edifici.
• Conèixer les evidències d’època romana contemporànies i precedents a les estructures del recinte de culte del Concilium Provinciae de la Hispania Citerior.

Els treballs estan previstos per als mesos de juliol i agost de 2011.

Notícia publicada a http://www.noticiestgn.cat

ESCOLTA L'ENTREVISTA AMB ELS ARQUEÒLEGS Imma Teixell i Andreu Muñoz.