dissabte, 27 de novembre de 2010

Currículum o paritat


Ara que s'apropa la creació d'un nou govern, ens preguntem si per a nomenar els nous consellers/conselleres es el nou o no president es basarà amb els seus curriculums o priortitzarà la paritat, és a dir, hi haurà un mateix nombre de conselleres i de consellers.