dijous, 3 de febrer de 2011

Ova sphongia ex lacte
Bloc de cuina romana.