dimecres, 15 de desembre de 2010

Descobreixen a Sant Martí de Maldà (Urgell) restes d'un jaciment de 1.500 anys

Foto de www.diarisegre.com

En les obres de construcció del canal Segarra-Garrigues han sortit a la llum sis jaciments entre la Segarra i l'Urgell. Fa pocs dies, aSant Martí de Maldà, a la zona de la Fogonusa, s'han trobat restes d'un assentament del segle V dC (època tardoromana), de més d'una hectàrea.

Entre les troballes més destacables hi ha dos forns de calç d'època romana de més de quinze metres quadrats, una quarantena de tombes, sitges i restes d'edificacions d'època romana i íbera i tres basses d'aigua de forma oval construïdes en pedra, a les quals se sumen assentaments i tombes, tant d'època tardoromana com visigòtica.