dimecres, 27 d’octubre de 2010

Descoberta a Empúries

En el procés de remodelació de l'edifici que acull als visitants del jaciment, s'ha descobert una necròpolis romana i una altra de grega. Són un total de 90 tombes acompanyades dels seus respectius aixovars, és a dir, de tots els objectes que acompanyaven al difunt en el seu nou viatge. A la imatge, hi ha una figureta que representa un pastisser i una nina articulada, semblant a la nina de Tarraco, amb la qual algun nen o nena de ben segur havia passat molt bones estones.
Vídeo